Въпросник за Еректилната функция

Въпросник за Еректилната функция

Въпросникът IIEF-5 (Международен индекс на еректилната функция - 5) е интернационален въпросник за оценка на еректилната дисфункция при мъже. Моля, попълнете въпросника преди да се консултирате с Вашия лекар.

Въпросник

Speak to your doctor about your problems with erectile dysfunction
Krka, d. d.

Всички права запазени. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto