Клетъчна перспектива за пътя на ерекцията и механизъм на действие на PDE5 инхибитори

  • По време на сексуална стимулация сигналите от мозъка водят до освобождаването на азотен оксид (NO) в пениса.
  • Азотният оксид (NO) се освобождава в гладко-мускулните клетки, където активира ензима гуанилат циклаза, който от своя страна продуцира цГМФ (цикличен гуанозин монофосфат).
  • Повишената концентрация на цГМФ води до екскреция на калциеви йони (Ca++) от клетките, водещи до релаксация на гладката мускулатура.
  • Следователно това води до дилатация на артериите, увеличен приток на кръв в кавернозните тела (corpora cavernosa) и последващ ефект на ерекция на пениса.
Медикаментозно повлияване на ерекцията
  • След еякулация ензимът фосфодиестераза тип 5 (PDE5) редуцира нивата на цГМФ и пенисът възвръща нормалното си спокойно състояние.

PDE5 инхибитори (например tadalafil и sildenafil) предотвратяват намаляването нивата на цГМФ и така спомагат за осъществяването на постоянна и продължителна ерекция.

Speak to your doctor about your  problems with erectile dysfunction