Тадалафил

Тадалафил е инхибитор на фосфодиестераза тип 5, който регулира притока на кръв в пениса, като по този начин осъществява ерекцията и дори я подобрява.

Начален ефект се наблюдава 30 минути след прием на тадалафил. Основното предимство на тадалафил е, че има активно действие повече от 36 часа, като приемът на храна и напитки не оказва влияние върху ефекта на лекарството.

От това следва, че тадалафил трябва да бъде използван преди очаквания сексуален акт. Тадалафил подобрява еректилната функция, била тя с органичен или психологичен произход. Сравнено с някои други лекарства от същата група, тадалафил има по-продължително действие; партньорите съобщават, че като резултат сексуалният акт е по-релаксиращ, по-задоволителен и по-продължителен. За осъществяване на ерекция е необходима сексуална стимулация след приема на лекарството, в рамките на тези 36 часа, когато действа тадалафил.

Лекарственият продукт на КРКА, съдържащ тадалафил е наличен в България от месец октомври 2018 година на достъпна цена.

Много рядко срещано явление е терапията с тадалафил или друг PDE5 инхибитор (напр. силденафил или варденафил) да не дадат задоволителен ефект или да липсва ефект. В такъв случай се прибягва до различни терапевтични възможности, например интрауретрално приложение на алпростадил, интракавернозни инжекции, психосексуална терапия, вакуумни помпи или хирургична намеса.

Препоръки за употребата на тадалафил.

Speak to your doctor about your  problems with erectile dysfunction