Защо лечението е важно

  • Възстановява нормалния сексуален живот.
    Лечението помага на партньорите да възвърнат нормална сексуална активност. Доказано е, че хората, които имат редовна сексуална активност, са в по-добро физическо и психическо здраве.
  • Подобрява качеството на живот и взаимоотношенията между партньорите.
    Еректилната дисфункция не е просто физическо разстройство, но също така засяга психологическото състояние на мъжа и неговите взаимоотношения с останалите хора. Еректилната дисфункция има сериозен ефект върху качеството на живот и взаимоотношенията с партньора. Лечението облекчава симптомите, свързани с дисфункцията и забавя прогресията на заболяването. Лечението също така подобрява самочувствието и доверието, като гарантира стабилност в отношенията с партньора.
  • Посещението при лекар по повод еректилна дисфункция може да доведе до откриването на съпътстващи заболявания, които да са потенциално сериозни за здравето.
    Изследвания показват, че еректилната дисфункция може би е ранен сигнал за сърдечносъдово и ендокринно заболяване, които, от своя страна, могат да доведат до сърдечен удар или инсулт с течение на времето, ако не бъдат взети навременни мерки и не бъдат лекувани. Когато лекарят търси причините за еректилната дисфункция, той също така проверява дали пациента няма други заболявания и ако е необходимо започва тяхното лечение.

За да сте сигурни, че получавате най-правилното лечение за еректилна дисфункция и възможните нейни причинители, е от изключителна важност да посетите Вашия лекуващ лекар и обсъдите Вашите съпътстващи проблеми.

Лекарствата, повлияващи това състояние, имат различия в терапевтичното повлияване, като начало на действие и продължителност на ефекта. Силденафил, например, има сравнително бърз начален ефект, който продължава около 4-5 часа или до 12 часа при някои хора. Тадалафил, от друга страна, притежава по-продължителен терапевтичен ефект и съпоставимо, дори по-бързо начало на действие.

Прочетете още за тадалафил и неговия продължителен ефект на действие.

Пациентите трябва да бъдат запознати с продължителността на действие на лакарството и правилния му прием. Изборът трябва да зависи от честотата на сексуални контакти (случайни или редовни, повече от два пъти в седмицата) и от личните предпочитания и навици на пациента.

Speak to your doctor about your  problems with erectile dysfunction